AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW

Key Energy wykonuje audyt energetyczny budynków na potrzeby termomodernizacji oraz uzyskania
dofinansowania na modernizację ze środków zewnętrznych.

Firma Key Energy oferuje usługę wykonania audytu głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych, które stanowią podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne z takich źródeł jak:

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
– programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska,
– Regionalne Programy Operacyjne (RPO),
– system Białych Certyfikatów.

CELEM AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

JEST WSKAZANIE NAJBARDZIEJ KORZYSTNEGO POD WZGLĘDEM EKONOMICZNYM I EKOLOGICZNYM ZAKRESU PRAC MODERNIZACYJNYCH, KTÓRYCH EFEKTEM JEST OBNIŻENIE ENERGOCHŁONNOŚCI OBIEKTU.

W ramach audytu energetycznego budynku przeprowadzane są
następujące badania:

– analiza przegród zewnętrznych budynku,

– analiza okien i drzwi,

– analiza instalacji centralnego ogrzewania,

– analiza instalacji wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

– analiza instalacji wentylacji,

– analiza instalacji klimatyzacji,

– analiza instalacji oświetleniowej,

– analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, kolektory, pompy ciepła),

– analiza możliwości zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii (kogeneracja i poligeneracja).

ZOBACZ RÓWNIEŻ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT PEŁNY BILANSOWY

Key Energy przeprowadza pełny bilansowy audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Audyt ten obejmuje wszystkie obszary związane ze zużyciem energii w zakładzie przemysłowym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA


Dzięki zrealizowaniu procedury audytu energetycznego przedsiębiorstwa w firmie możliwe jest prowadzenie racjonalnej, zrównoważonej i efektywnej polityki energetycznej przedsiębiorstwa.

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

Logo Key Energy - efficiency solutions

BIURO
Ostrowskiego 30/44
53-238 Wrocław

ZADZWOŃ DO NAS
+48 665 471 348

NAPISZ
biuro@keyenergy.pl

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

BIURO
Ostrowskiego 30/44
53-238 Wrocław

ZADZWOŃ DO NAS
+48 665 471 348

NAPISZ
biuro@keyenergy.pl