BIAŁE CERTYFIKATY

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POSZCZEGÓLNYCH MODERNIZACJI

Planujesz w Twoim przedsiębiorstwie inwestycję obniżającą zużycie energii? Chcesz zmodernizować energochłonną instalację? Dysponujesz audytem energetycznym przedsiębiorstwa ale nie wiesz które inwestycje warte są przeprowadzenia? Pomożemy Ci!
Białe certyfikaty to najprostszy sposób aby uzyskać dodatkowe środki na modernizację. Bez ryzyka, bez problemów – wystarczy, że oszczędzasz energię!

BIAŁE CERTYFIKATY

Mechanizm dotacji dla planowanych modernizacji obniżających zużycie energii.

CO TO JEST BIAŁY CERTYFIKAT?


System świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”, jako mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe wprowadziła ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. W obecnym kształcie system ten funkcjonuje na podstawie znowelizowanej ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, otrzymywane za planowane

inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii. Certyfikaty te posiadają prawa majątkowe i prowadzony jest nimi obrót na Towarowej Giełdzie Energii, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

Z systemu wsparcia może skorzystać każde przedsiębiorstwo pod warunkiem spełnienia wymagań zapisanych w ustawie o efektywności energetycznej.

CO TO JEST BIAŁY CERTYFIKAT?


Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, otrzymywane za planowane inwestycje związane z obniżeniem zużycia energii. Uzyskane certyfikaty można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii, otrzymując dodatkowe środki na planowane przedsięwzięcia proefektywnościowe.

Z systemu wsparcia może skorzystać każde przedsiębiorstwo pod warunkiem spełnienia wymagań zapisanych w ustawie o efektywności energetycznej.

JAK UZYSKAĆ BIAŁE CERTYFIKATY?

WYMAGANIA, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY UZYSKAĆ ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:

• Wykonanie audytu efektywności energetycznej planowanej inwestycji,

• Minimalna oszczędność wynikająca z przeprowadzenia inwestycji musi wynosić 10 ton średnio w ciągu roku (10 ton oleju ekwiwalentnego = 116,3 MWh energii elektrycznej lub cieplnej),

• Inwestycja jest zgodna z listą inwestycji uprawnionych do uzyskania świadectw efektywności energetycznej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku, w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,

• Inwestycja planowana – wniosek o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy złożyć przed podpisaniem umowy na realizację,

• Na wykonanie inwestycji nie przyznano premii termomodernizacyjnej,

• Uzyskane świadectwa efektywności energetycznej nie przyczynią się do przekroczenia dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej (jeżeli przedsięwzięcie finansowane jest z udziałem pomocy publicznej) i nie przyznana została na nie premia termomodernizacyjna.

JAK UZYSKAĆ BIAŁE CERTYFIKATY?

  • Przeprowadź audyt efektywności energetycznej planowanej inwestycji,
  • Osiągnij minimalna wymaganą oszczędność (116,3 MWh),
  • Upewnij się, że modernizacja jest na liście zatwierdzonej przez Ministerstwo,
  • Złóż wniosek o BC przed rozpoczęciem inwestycji.

BIAŁE CERTYFIKATY
Z KEY ENERGY

Firma Key Energy oferuje usługę kompleksowego pozyskania białych certyfikatów. Proces uzyskania świadectw kształtuje się następująco:

• przegląd planowanych u Klienta przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,

• przygotowanie oferty wykonania audytu efektywności energetycznej wybranych przedsięwzięć, podpisanie umowy na wykonanie audytu i dokumentacji,

• zbieranie informacji, danych oraz dokumentacji i w zależności od potrzeby stosowne pomiary instalacji Klienta,

• przygotowanie sprawozdania z audytu, karty audytu oraz wniosku o przyznanie świadectw efektywności energetycznej,

• złożenie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki, decyzja o przyznaniu świadectw w ciągu 45 dni,

• przyznanie świadectw efektywności energetycznej, pośrednictwo w kontakcie z domem maklerskim, sprzedaż świadectw,

• wykonanie audytu powykonawczego dla przedsięwzięć, dla których uzyskane oszczędności energii przekraczają 100 toe średnio w ciągu roku (1163 MWh).

BIAŁE CERTYFIKATY
Z KEY ENERGY

Firma Key Energy oferuje usługę kompleksowego pozyskania białych certyfikatów.

Przygotowujemy audyt modernizacji oraz pełną dokumentacje wnioskową.

PRZYKŁADY MODERNIZACJI
NA KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ BIAŁE CERTYFIKATY

 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

WYMIANA NAPĘDÓW

POPRAWA IZOLACJI RUROCIĄGÓW
PARY TECHNOLOGICZNEJ

ZASTOSOWANIE SYSTEMU
STEROWANIA PRACĄ SPRĘŻAREK

ODZYSK CIEPŁA Z PROCESU
PRODUKCYJNEGO

ZASTOSOWANIE ODZYSKU CIEPŁA
ZE SKRAPLACZY

WYMIANA WĘZŁA CIEPLNEGO

WYMIANA POMP NA URZĄDZENIA Z FALOWNIKIEM

ODZYSK CIEPŁA ZE SPRĘŻAREK
POWIETRZA

PRZYKŁADOWE MODERNIZACJE

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

WYMIANA NAPĘDÓW

POPRAWA IZOLACJI RUROCIĄGÓW
PARY TECHNOLOGICZNEJ

ZASTOSOWANIE SYSTEMU
STEROWANIA PRACĄ SPRĘŻAREK

ODZYSK CIEPŁA Z PROCESU
PRODUKCYJNEGO

ZASTOSOWANIE ODZYSKU CIEPŁA
ZE SKRAPLACZY

WYMIANA WĘZŁA CIEPLNEGO

WYMIANA POMP NA URZĄDZENIA Z FALOWNIKIEM

ODZYSK CIEPŁA ZE SPRĘŻAREK
POWIETRZA

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

Logo Key Energy - efficiency solutions

BIURO
Ostrowskiego 30/44
53-238 Wrocław

ZADZWOŃ DO NAS
+48 665 471 348

NAPISZ
biuro@keyenergy.pl

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

BIURO
Ostrowskiego 30/44
53-238 Wrocław

ZADZWOŃ DO NAS
+48 665 471 348